Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Príhovor predsedníčky EK na zasadnutí EP

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

 „Naším východiskom musí byť to, aby sme si vytvorili udržateľnejšie a odolnejšie ekonomiky, spoločnosti a spôsob života. Nájsť odpovede v tomto novom svete si bude vyžadovať odvahu, dôveru a solidaritu. A na naštartovanie našich ekonomík budú potrebné rozsiahle investície. Zotavenie Európy si vyžaduje Marshallov plán, ktorý musíme zaviesť okamžite,“ uviedla predsedníčka.

Dodala, že rozpočet je jediný nástroj, ktorý funguje, má potenciál priniesť rýchly úžitok, je transparentný a overený časom ako nástroj súdržnosti, konvergencie a investícií a dôverujú mu všetky členské štáty. EK sa chystá využiť silu celého európskeho rozpočtu na mobilizáciu obrovského množstva investícií, potrebných na obnovu nášho jednotného trhu po kríze spôsobenej koronavírusom, na čo budú potrebné inovatívne riešenia a väčší priestor vo viacročnom finančnom rámci.

Celý príhovor

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.