Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zabezpečenie fungovanie globálnych potravinových dodávateľských reťazcov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Európska únia sa dnes spolu s ďalšími 21 členmi Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zaviazala k otvorenému a predvídateľnému obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami počas súčasnej svetovej krízy v oblasti zdravia. Signatári spoločného vyhlásenia sa zaväzujú zabezpečiť dobré fungovanie globálnych poľnohospodárskych a agropotravinárskych dodávateľských reťazcov a vyhnúť sa opatreniam s možným negatívnym vplyvom na potravinovú bezpečnosť, výživu a zdravie ostatných členov organizácie a ich obyvateľstva.

Vyhlásenie obsahuje výzvu, aby boli akékoľvek núdzové opatrenia týkajúce sa poľnohospodárstva a agropotravinárskych výrobkov cielené, primerané, transparentné, dočasné a v súlade s pravidlami WTO. Opatrenia by nemali narúšať medzinárodný obchod s týmito výrobkami ani viesť k neodôvodneným obchodným prekážkam. Členovia WTO sa skôr vyzývajú, aby zaviedli dočasné pracovné riešenia na uľahčenie obchodu.

Signatári sa tiež zaväzujú viesť dialóg s cieľom zlepšiť pripravenosť a schopnosť reagovať na pandémie, a to aj prostredníctvom mnohostrannej koordinácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.