Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komisia podporuje slovenský kultúrny priemysel

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Európska komisia poskytla Slovensku individuálne strategické poradenstvo prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) s cieľom podporiť rozvoj kultúrneho priemyslu a jeho prínos do slovenského hospodárstva. Projekt SRSP obsahoval politické odporúčania pre uvedený strategický rámec a pomohol určiť konkrétne opatrenia na vytváranie lepších štatistických informácií s cieľom informovať tvorcov politiky a presnejšie zachytiť príspevok kultúrneho priemyslu k hospodárstvu. Poskytnutá podpora rovnako prispeje k posilneniu kapacity ministerstva kultúry pri navrhovaní a vykonávaní svojho nového strategického rámca na podporu rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu po roku 2020. Jeho cieľom je pomôcť orgánom, aby prijali súdržné a účinné opatrenia v oblasti kultúrneho priemyslu a prilákať súkromných aj verejných investorov (európske štrukturálne a investičné fondy). To bude obzvlášť dôležité vo fáze obnovy, keďže súčasná koronakríza zasiahla kultúrny sektor.

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.