Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Spravodlivá minimálna mzda: Komisia otvára druhú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

V druhej fáze konzultácií sa predostierajú možné kroky EÚ zamerané na to, aby mali minimálne mzdy primeranú úroveň a chránili všetkých pracovníkov. Cieľom Komisie nie je stanoviť jednotnú európsku minimálnu mzdu ani harmonizovať systémy jej stanovovania. Akékoľvek možné opatrenie by sa uplatňovalo rozdielne v závislosti od systémov a tradícií stanovovania minimálnej mzdy členského štátu pri plnom rešpektovaní vnútroštátnych právomocí a zmluvnej slobody sociálnych partnerov. Znižovanie rastúcej mzdovej nerovnosti a chudoby zamestnaných osôb je jednou z priorít Komisie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Zabezpečenie toho, aby všetci pracovníci v EÚ mali dôstojný život, je dôležité pre oživenie hospodárstva, ako aj pre budovanie spravodlivých a odolných hospodárstiev, pričom minimálne mzdy v tomto kontexte zohrávajú významnú úlohu.

Tlačová správa

Druhá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi o spravodlivých minimálnych mzdách v EÚ

Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi o spravodlivých minimálnych mzdách v EÚ

Oznámenie: silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Vyjadrite sa k posilneniu sociálnej Európy

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.