Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Eurobarometer: Problémy s korupciou na Slovensku vníma 87 % opýtaných

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

To, že na Slovensku je rozšírená korupcia vníma 87 % opýtaných, pričom 52 % si myslí, že sa jej miera za posledné tri roky zvýšila. 41 % opýtaných Slovákov tvrdí, že korupcia ovplyvňuje ich každodenný život, zatiaľ čo v Európe si to myslí 26 % respondentov. Slováci (80 % ) vnímajú korupciu ako v národných verejných inštitúciách, tak aj v miestnych alebo regionálnych inštitúciách (74 %). Dávanie alebo branie úplatkov a zneužívanie moci je podľa slovenských respondentov využívané najmä v systéme zdravotnej starostlivosti (54 %), v politických stranách (53 %) a na súdoch (53 %), ale aj u politikov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (49 %) a u úradníkov, ktorí vydávajú stavebné povolenia (48 %). No, pri otázke, či museli respondenti okrem oficiálnych poplatkov dať extra platbu, alebo hodnotný dar zdravotnej sestre alebo lekárovi odpovedalo záporne 95 %, podobne 93 % nebolo osobne svedkom žiadneho prípadu korupcie. Podľa respondentov, ľudia korupciu nenahlásia, pretože jej dokazovanie je zložité (44 %), ľudia, ktorí nahlásia korupciu nie sú nijako chránení (31 %) alebo veria, že zodpovedné osoby nebudú potrestané (28 %). Ak by slovenskí respondenti chceli podať sťažnosť, dôverovali by polícii (46 %), médiám a novinárom (29 %) a národnému ombudsmanovi (12 %). Justícii by na Slovensku dôverovalo len 9 %  opýtaných, pričom európsky priemer dosahuje 25 %.

Od roku 2013 sa podiel respondentov, ktorí považujú korupciu za rozšírenú, znížil v 18 členských štátoch. Aj keď sa povaha a rozsah korupcie v jednotlivých členských štátoch líšia, korupcia poškodzuje EÚ ako celok. Komisia preto zintenzívňuje svoj boj proti korupcii a vydala nové pravidlá na ochranu finančných záujmov EÚ proti podvodom a korupcii, sprísnila administratívne a trestné konania a v súčasnosti zriaďuje Európsku prokuratúru. Dôležité protikorupčné ustanovenia sú zahrnuté aj v európskych právnych predpisoch v iných oblastiach, ako sú pranie špinavých peňazí a verejné obstarávanie.

Výsledky špeciálneho prieskumu Eurobarometer

Boj proti korupcii

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.