Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výskumný projekt financovaný zo zdrojov EÚ s využitím superpočítačov ukazuje sľubný pokrok smerom k možnej liečbe nového koronavírusu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Konzorcium Exscalate4CoV financované zo zdrojov EÚ oznámilo, že raloxifén – už registrovaný generický liek používaný na liečbu osteoporózy – by mohol byť účinný pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19, ktorí majú mierne príznaky. Konzorcium využíva jednu z najvýkonnejších superpočítačových platforiem na svete podporovanú z prostriedkov EÚ na výskum potenciálneho účinku známych molekúl proti genómovej stavbe koronavírusu. Ide o jeden z mnohých príkladov toho, ako program EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 spája najlepších európskych výskumníkov, farmaceutické spoločnosti, technológie a výskumné infraštruktúry v boji proti tomuto vírusu.

Exscalate4CoV využíva jedinečnú kombináciu vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a biologického spracovania a spája 18 partnerov a ďalších 15 pridružených členovExscalate4CoV je jedným z 18 výskumných projektov, ktorým bolo spolu pridelených 48,2 milióna eur z nedávnej núdzovej výzvy EÚ zameranej na rôzne aspekty výskumu koronavírusu ako pripravenosť a reakcia na ohniská, rýchle testy na delokalizovanú diagnostiku, nové spôsoby liečby a nové vakcíny. Činnosť konzorcia Exscalate4CoV umožnilo núdzové financovanie z prostriedkov EÚ vo výške 3 milióny eur ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu.

Tlačová správa

Reakcia Komisie na koronavírus

Výskumné iniciatívy EÚ na boj proti koronavírusu

Digitálne technológie v reakcii na koronavírus

Európske superpočítače sa spájajú s farmaceutickými spoločnosťami pri hľadaní nových liekov

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC)

Využívanie európskych superpočítačov na liečbu koronavírusu

Exscalate4CoV

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.