Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európske inovácie sú na vzostupe

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Podľa najnovších výsledkov je Slovensko priemerným inovátorom a jeho výkon sa v porovnaní s EÚ v roku 2011 zvýšil. Medzi najsilnejšie inovačné dimenzie patria vplyvy na predaj a vplyv na zamestnanosť. Slovensko má mimoriadne dobré výsledky v oblasti predaja nových výrobkov na trhu a inovácií nových firiem, v oblasti rýchlo rastúcich podnikov, v oblasti zamestnanosti v inovačných odvetviach a vo vývoze výrobkov zo stredných a špičkových technológií. Financie a podpora, duševné vlastníctvo a atraktívny výskumný systém sú naopak najslabšími inovačnými dimenziami. Priemerný ročný rast HDP, podiel zamestnanosti vo výrobe, podiel pridanej hodnoty v podnikoch pod zahraničnou kontrolou a celková podnikateľská činnosť sú nad priemerom EÚ. Naopak, výrazne pod priemerom EÚ  je podiel zamestnanosti v službách a službách založených na znalostiach a najvyššie podniky, ktoré investujú do výskumu a vývoja na 10 miliónov obyvateľov.

Výsledky, ktoré sa týkajú údajov z roku 2019, poukazujú na príležitosti na lepšiu koordináciu inovačných politík EÚ, ktoré pomáhajú Európe zlepšiť jej globálnu konkurencieschopnosť a posilniť kľúčovú úlohu, ktorú inovácie zohrávajú pri prekonávaní pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Kríza zasiahla svet bezprecedentným spôsobom a otestovala odolnosť našich spoločností, ekonomík, zdravotnej starostlivosti a systémov sociálneho zabezpečenia. EÚ urobila všetko, čo je v jej silách, aby využila dostupné nástroje na ochranu životov pri zachovaní jednotného trhu a podpore európskeho hospodárstva. Nevyhnutnou súčasťou koordinovanej reakcie EÚ  na kríze je podpora výskumu a inovácií, ktorá je nevyhnutná na podporu trvalo udržateľného a inkluzívneho oživenia Európy. Meranie inovačnej výkonnosti je kľúčovým prvkom pri dosahovaní tohto cieľa.

Tlačová správa

Výsledky pre Slovensko

Otázky a odpovede

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.