Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Obsahuje 12 akcií zameraných na zručnosti pre pracovné miesta. Cieľom je zaručiť, aby sa v záujme všetkých občanov v celej EÚ od veľkých miest až po vzdialené a vidiecke oblasti realizovalo právo na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv. Komisia stavia zručnosti do centra pozornosti politického programu EÚ, čím riadi investície do ľudí a ich zručností v záujme udržateľnej obnovy po pandémii koronavírusu.

Dnes spúšťame i novú platformu Europass ako prvú realizovanú akciu programu v oblasti zručností. Oddnes na nej možno nájsť rady týkajúce sa tvorby životopisu, návrhy prispôsobených pracovných príležitostí a možností vzdelávania, informácie o trendoch v oblasti zručností. K dispozícii je v 29 jazykoch. Komisia dnes prijala aj svoj návrh na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave.

Do roku 2025 by sa malo uskutočniť 540 miliónov vzdelávacích aktivít pre dospelých vrátane 60 miliónov pre dospelých s nízkou kvalifikáciou a 40 miliónov pre nezamestnaných. Počet dospelých so základnými digitálnymi zručnosťami by sa mal zvýšiť na 230 miliónov. Na realizáciu akcií a splnenie cieľov programu v oblasti zručností bude EÚ potrebovať odhadované dodatočné verejné a súkromné investície do zručností vo výške približne 48 miliárd EUR ročne.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede o európskom programe v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Informačný prehľad: Európsky program v oblasti zručností

Návrh Komisie na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave

Informačný prehľad o odbornom vzdelávaní a príprave

Nová platforma Europass

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.