Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Investičný plán pre Európu prekročil stanovený cieľ vo výške 500 miliárd eur skôr, než sa čakalo

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

EFSI, finančný pilier Investičného plánu pre Európu, mal zreteľný vplyv na hospodárstvo EÚ a v reakcii na pandémiu koronavírusu sa ukazuje jeho všestrannosť. Za posledných 5 rokov ho využili tisíce podnikov a projektov, vďaka ktorým sa Európa stala sociálnejšou, ekologickejšou, inovačnejšou a konkurencieschopnejšou. V posledných rokoch, a najmä po vypuknutí koronavírusu, sa ciele EFSI zmenili: na jeho základe vznikol InvestEU, nový investičný program Komisie na roky 2021 – 2027, a fond už teraz prispieva k Investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus. EFSI bude zohrávať kľúčovú úlohu aj v balíku opatrení Next Generation EU.

V správe EIB o EFSI za rok 2019 sa uvádza niekoľko konkrétnych výsledkov tejto iniciatívy. Vďaka EFSI:

Investičný plán a Slovensko

Projekty infraštruktúry a inovácie:

Malé a stredné podniky (MSP):

Medzi príklady podporených slovenských projektov patrí diaľničný obchvat ZERO BYPASS LIMITEDkovovýrobný podnik KAPSO KOVOVÝROBA. Viac projektov je uvedených v kompletnej databáze projektov EFSI (nižšie).

Podrobnosti:

Tlačová správa

Webová lokalita investičného plánu

Kompletná databáza projektov EFSI

Prepracované otázky a odpovede súvisiace s programom InvestEU

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.