Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Antitrustová politika: Odvetvový prieskum zameraný na internet vecí

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Odvetvový prieskum sa zameria na výrobky a služby, ktoré sú pripojené k sieti a môžu byť kontrolované na diaľku, napríklad prostredníctvom hlasového asistenta alebo mobilného zariadenia. Patria sem inteligentné domáce spotrebiče, ako sú chladničky, práčky, inteligentné televízne prijímače, inteligentné reproduktory a osvetľovacie systémy, ale aj nositeľné zariadenia, napríklad inteligentné hodinky. Informácie o trhu získané prostredníctvom prieskumu prispejú k presadzovaniu práva hospodárskej súťaže zo strany Komisie v tomto odvetví. Komisia prostredníctvom prieskumu zhromaždí informácie o trhu s cieľom lepšie pochopiť povahu, prevalenciu a účinky potenciálnych problémov v oblasti hospodárskej súťaže v odvetví internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v Európskej únii a posúdiť ich na základe antitrustových pravidiel EÚ.

V prípade, že Komisia po analýze výsledkov identifikuje konkrétne obavy v súvislosti s hospodárskou súťažou, môže začať vyšetrovanie takýchto prípadov s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami EÚ týkajúcimi sa obmedzujúcich obchodných praktík a zneužívania dominantného postavenia na trhu. Prieskum dopĺňa iné opatrenia začaté v rámci digitálnej stratégie Komisie, najmä regulačné iniciatívy týkajúce sa umelej inteligencie, údajov a digitálnych platforiem. V nadchádzajúcich týždňoch Komisia zašle žiadosti o informácie širokej škále subjektov pôsobiacich v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v celej EÚ. Komisia očakáva, že na jar 2021 uverejní predbežnú správu o odpovediach na konzultáciu a v lete 2022 zverejní záverečnú správu.

Tlačová správa

Webové sídlo GR pre hospodársku súťaž.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.