Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konzultácie EK: Integrácia migrantov a ekologická obnova

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Komisia takisto zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zriadenie skupiny expertov zložených z ľudí z migrantského prostredia, ktorí sa zúčastňujú na rozvoji a vykonávaní migračných, azylových a integračných politík. Ich účasť zaistí vytvorenie efektívnejšej politiky, ktorá reaguje a aktuálne potreby. V rámci konzultácií a expertnej skupiny sa Komisia snaží zhromaždiť informácie od širokého spektra zainteresovaných strán a jej výsledky budú podkladom pre vypracovanie akčného plánu pre integráciu a začlenenie. Verejná konzultácia bude otvorená do 21. októbra, žiadosť o členstvo v expertnej skupine je možné podať do 21. septembra 2020.

Komisia dnes otvorila aj verejnú konzultáciu o budúcej stratégii pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori, ktorú príjme v októbri 2020. Cieľom stratégie je podporiť rozvoj a integráciu zdrojov na mori do energetického mixu EÚ a podporiť tak ambície v oblasti klímy. Stratégia prispeje k zavedeniu novej čistej technológie a podporí vytváranie nových pracovných miest a nárast investícii, bude preto kľúčovou súčasťou Európskej zelenej dohody, ako aj nového nástroja obnovy Next Generation EU. Posilnenie domácej výroby energie pomôže zabezpečiť cenovo dostupnú energiu pre našich občanov a posilní odolnosť Európy a bezpečnosť dodávok. Verejná konzultácia bude otvorená do 24. septembra 2020.

Verejné konzultácie Európskej komisie nájdete na portáli Vyjadrite svoj názor.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.