Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Štátna pomoc: Komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k revidovaným usmerneniam o regionálnej pomoci

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Cieľom usmernení o regionálnej pomoci je podporovať hospodársky rozvoj znevýhodnených regiónov v EÚ a zároveň zabezpečiť rovnaké podmienky medzi členskými štátmi. Regionálna pomoc je dôležitý nástroj, ktorý členské štáty používajú na posilnenie regionálneho rozvoja. Súčasné usmernenia o regionálnej pomoci sa revidujú v kontexte „kontroly vhodnosti“, na ktorej Komisia pracuje v rámci balíka modernizácie štátnej pomoci z roku 2012 s cieľom vyhodnotiť, či sú súčasné pravidlá stále vhodné na daný účel. V návrhu revidovaných usmernení sa zohľadňujú predbežné výsledky kontroly vhodnosti. Tie naznačujú, že súčasné usmernenia o regionálnej pomoci sa v zásade osvedčili. Komisia zároveň navrhuje niekoľko cielených úprav, aby ich zjednodušila a zohľadnila skúsenosti získané pri uplatňovaní súčasných pravidiel. Okrem toho sa v návrhu revidovaných usmernení odrážajú nové politické priority týkajúce sa európskej zelenej dohody a európskej priemyselnej a digitálnej stratégie. Návrh usmernení a všetky podrobnosti o verejnej konzultácii sú k dispozícii online. Zainteresované strany môžu na konzultáciu reagovať do 30. septembra 2020.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.