Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Bezpečnostná únia: Stratégia bezpečnostnej únie a iniciatívy v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, drogám a nelegálnym strelným zbraniam

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Ide o hrozby, ktoré svojím charakterom presahujú hranice, číhajú v online aj offline priestore, a preto si vyžadujú rozhodné činy na úrovni EÚ. Pandémiou koronavírusu sa situácia ešte zhoršila, najmä pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie detí, ktoré sa dôsledkom izolácie a zvýšenej aktivity online preukázateľne znásobilo. Boj proti nedovolenému obchodovaniu s drogami a strelnými zbraňami predstavuje kľúčový prvok riešenia organizovanej trestnej činnosti a najvyššiu prioritu v oblasti vnútornej bezpečnosti v Európe. Dnešné iniciatívy tvoria súčasť stratégie pre bezpečnostnú úniu. Ich cieľom je zaujať multidisciplinárny, koordinovaný a integrovaný prístup k bezpečnosti. Touto stratégiou sa stanovujú strategické a vzájomne prepojené priority strategickej bezpečnosti, ktoré sa budú realizovať v rokoch 2020 – 2025 na úrovni EÚ. Táto stratégia sa zameriava na prioritné oblasti, v ktorých môže EÚ priniesť pridanú hodnotu pri podpore úsilia členských štátov o zaistenie bezpečnosti pre všetkých obyvateľov Európy. Stratégia pokrýva rôzne oblasti od boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, cez predchádzanie hybridným hrozbám a ich odhaľovanie či zvyšovanie odolnosti našej kritickej infraštruktúry až po propagáciu kybernetickej bezpečnosti a podporu výskumu a inovácie. Stanovujú sa v nej nástroje a opatrenia, na ktorých bude potrebné v nasledujúcich piatich rokoch pracovať, aby sa zaistila bezpečnosť v našom fyzickom a digitálnom prostredí.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: Realizovanie bezpečnostnej únie:

Tlačová správa: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu: spájanie článkov v novom bezpečnostnom ekosystéme

Oznámenie o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu

Oznámenie o stratégii EÚ na účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Činnosti Komisie na ochranu detí pre sexuálnym zneužívaním

Globálna aliancia WePROTECT na ukončenie sexuálneho vykorisťovania detí online

Oznámenie o novej agende a akčnom pláne EÚ na boj proti drogám na roky 2021 – 2025

Činnosti Komisie na boj proti nelegálnym drogám

Oznámenie o akčnom pláne EÚ na boj proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami na roky 2020 – 2025

Aktivity Komisie na boj proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.