Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Koronavírus: skoordinujme opatrenia v oblasti voľného pohybu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

V návrhu Komisie sa stanovujú 4 kľúčové oblasti, v ktorých by členské štáty mali užšie spolupracovať:

  1. spoločné kritériá a limity pre členské štáty pri rozhodovaní o tom, či treba zaviesť cestovné obmedzenia; Komisia navrhuje, aby členské štáty pri zavádzaní akýchkoľvek reštriktívnych opatrení zohľadňovali tieto kritériá:
  1. mapovanie spoločných kritérií pomocou dohodnutého farebného kódu (zelená, oranžová, červená a šedá farba);
  2. spoločný rámec pre opatrenia uplatňované na cestujúcich z vysokorizikových oblastí,
  3. jasné a včasné informovanie verejnosti o akýchkoľvek obmedzeniach - Komisia navrhuje, aby členské štáty poskytovali ostatným členským štátom a Komisii podrobné informácie o pripravovaných obmedzeniach voľného pohybu alebo zrušení cestovných obmedzení na týždennej báze (zmeny oznamovať týždeň pred nadobudnutím účinnosti). Informácie by sa mali zverejňovať aj na webovej stránke „Re-open EU“ spolu s odkazom na mapu, ktorú bude každý týždeň uverejňovať Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Návrh odporúčania, ktorý predložila Komisia, prerokuje Rada, aby mohlo byť v nadchádzajúcich týždňoch prijaté.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Návrh na odporúčanie Rady týkajúce sa koordinovaného prístupu k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19

Re-open EU

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.