Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Opatrenia na zaistenie bezpečnejších a udržateľnejších dodávok surovín v Európe

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol:
„Bezpečné a udržateľné dodávky surovín sú predpokladom odolného hospodárstva. Len na batérie do elektrických automobilov a uskladňovanie energie bude napríklad Európa do roku 2030 potrebovať osemnásťkrát viac a do roku 2050 šesťdesiatkrát viac lítia. Ako vyplýva z našej prognózy, nemôžeme dovoliť, aby sa súčasné spoliehanie sa na fosílne palivá nahradilo závislosťou od kritických surovín. Narušenie našich strategických hodnotových reťazcov v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom to všetko ešte umocnilo. Vybudujeme preto silné spojenectvo pre kolektívny posun od veľkej závislosti k diverzifikovanému, udržateľnému a sociálne zodpovednému získavaniu zdrojov, obehovosti a inovácii.“

V akčnom pláne sa navrhujú konkrétne opatrenia na zníženie závislosti Európy od tretích krajín prostredníctvom diverzifikácie dodávok z primárnych aj sekundárnych zdrojov a zlepšenia efektívnosti využívania a obehovosti zdrojov. Tieto opatrenia podporia prechod na ekologické a digitálne hospodárstvo a zároveň sa vďaka nim posilní odolnosť Európy. 

Na aktualizovanom zozname kritických surovín sa ich nachádza 30. Novou látkou je lítium, ktoré má zásadný význam pri prechode na elektromobilitu. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti

Kritické materiály pre strategické technológie a sektory v EÚ – prognostická štúdia

Otázky a odpovede k oznámeniu o kritických surovinách

Informačný prehľad o akčnom pláne pre kritické suroviny

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2023 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.