Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Opatrenia na zaistenie bezpečnejších a udržateľnejších dodávok surovín v Európe

Miesto: Brusel

Komisia dnes predložila akčný plán pre kritické suroviny, zoznam kritických surovín z roku 2020 a prognostickú štúdiu o kritických surovinách pre strategické technológie a sektory s výhľadom do rokov 2030 a 2050.

Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol:
„Bezpečné a udržateľné dodávky surovín sú predpokladom odolného hospodárstva. Len na batérie do elektrických automobilov a uskladňovanie energie bude napríklad Európa do roku 2030 potrebovať osemnásťkrát viac a do roku 2050 šesťdesiatkrát viac lítia. Ako vyplýva z našej prognózy, nemôžeme dovoliť, aby sa súčasné spoliehanie sa na fosílne palivá nahradilo závislosťou od kritických surovín. Narušenie našich strategických hodnotových reťazcov v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom to všetko ešte umocnilo. Vybudujeme preto silné spojenectvo pre kolektívny posun od veľkej závislosti k diverzifikovanému, udržateľnému a sociálne zodpovednému získavaniu zdrojov, obehovosti a inovácii.“

V akčnom pláne sa navrhujú konkrétne opatrenia na zníženie závislosti Európy od tretích krajín prostredníctvom diverzifikácie dodávok z primárnych aj sekundárnych zdrojov a zlepšenia efektívnosti využívania a obehovosti zdrojov. Tieto opatrenia podporia prechod na ekologické a digitálne hospodárstvo a zároveň sa vďaka nim posilní odolnosť Európy. 

Na aktualizovanom zozname kritických surovín sa ich nachádza 30. Novou látkou je lítium, ktoré má zásadný význam pri prechode na elektromobilitu. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti

Kritické materiály pre strategické technológie a sektory v EÚ – prognostická štúdia

Otázky a odpovede k oznámeniu o kritických surovinách

Informačný prehľad o akčnom pláne pre kritické suroviny

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.09.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:01