Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dezinformácie: EÚ hodnotí Kódex postupov a zverejňuje správy platforiem o dezinformáciách súvisiacich s koronavírusmi

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Hodnotenie ukazuje, že kódex sa ukázal ako veľmi cenný nástroj, na svete prvý svojho druhu, a poskytol rámec pre štruktúrovaný dialóg medzi príslušnými zúčastnenými stranami s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť politík, ktoré platformy využívajú na boj proti dezinformáciám v rámci EÚ. Správa hodnotí fungovanie Kódexu počas jeho počiatočných 12 mesiacov. Hodnotenie ukázalo potrebu väčšej snahy, zodpovednosti a transparentnosti zo strany signátorov Kódexu a upozorňuje na niekoľko nedostatkov spôsobených najmä samoregulačnou povahou kódexu.

V súvislosti s vypuknutím pandémie vytvorila Komisia vyvážený a komplexný európsky prístup k dezinformáciám súvisiacim s ochorením COVID-19 a je v úzkom kontakte s platformami, ktoré Kódex postupov podpísali a zabezpečuje, aby boli jeho ochranné opatrenia dodržiavané. Platformy preukázali, že môžu ďalej zlepšovať svoju výkonnosť. Komisia, za pomoci európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), pracuje s online platformami a reklamnými združeniami na monitorovaní účinného vykonávania záväzkov stanovených v Kódexe. Predovšetkým sa zvýšila zodpovednosť platforiem a verejná kontrola opatrení prijatých signatármi na boj proti dezinformáciám v EÚ. Kvalita informácií zverejňovaných signatármi Kódexu je však stále nedostatočná a tieto nedostatky obmedzujú účinnosť Kódexu. Prijaté opatrenia viedli ku konkrétnym a merateľným výsledkom, ako sú zlepšenie povedomia používateľov, bránenie manipulatívnemu správaniu, obmedzenie reklamy spojenej s dezinformáciami o koronavíruse alebo uprednostňovanie overených informácií.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

2018 Action plan against disinformation

Joint Communication – Tackling COVID-19 disinformation: getting the facts right

Fighting disinformation during coronavirus pandemic

Informačný prehľad

EU vs disinfo website - https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/

The European Digital Media Observatory

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.