Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komunálne odpadové vody: zlepšenie zberu a čistenia v celej EÚ pomáha znižovať znečistenie životného prostredia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Správa je súčasťou úsilia Komisie o dosiahnutie nulového znečistenia a v nasledujúcich týždňoch ju bude nasledovať prijatie stratégie pre chemikálie. Z desiatej správy o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD) vyplýva, že miera dodržiavania pravidiel EÚ týkajúcich sa zberu a čistenia odpadových vôd je naďalej vysoká a v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným obdobím sa zvýšila. Pomáha to predchádzať znečisťovaniu životného prostredia. Hoci trend zostáva pozitívny, úplný súlad so smernicou sa zatiaľ nedosiahol. Najväčšie výzvy pre odvetvie vodohospodárskych služieb sú financovanie a plánovanie.

Komisia začala posúdenie vplyvu s cieľom zvážiť rôzne možnosti politiky na účely modernizácie smernice. Zahŕňa to okrem iného hľadanie spôsobov, ako bojovať proti novým kontaminantom, ako sú lieky a mikroplasty, a zváženie toho, či pravidelné sledovanie odpadových vôd môže pomôcť v príprave EÚ na riadenie pandémie ochorenia COVID-19 alebo podobných chorôb. Súčasťou tohto posúdenia vplyvu budú viaceré konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede o komunálnych odpadových vodách: desiata správa o vykonávaní

Desiata správa o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD)

Čistenie komunálnych odpadových vôd v Európe – ukazovatele

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.