Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Strategické usmernenia pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Uverejnením ročnej stratégie udržateľného rastu sa začína tohtoročný cyklus európskeho semestra, ktorý bude aj naďalej podporovať štyri rozmery – environmentálnu udržateľnosť, produktivitu, spravodlivosť a makroekonomickú stabilitu.

Aby členské štáty mohli z „Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ profitovať, mali by predložiť svoje návrhy plánov na podporu obnovy a odolnosti, v ktorých predstavia svoj národný program reforiem a investícií. Plány členských krajín by mali reflektovať výzvy, ktoré boli v posledných rokoch – najmä 2019 a 2020 – uvedené v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Tieto plány by členským štátom mali umožniť aj to, aby zvýšili svoj potenciál hospodárskeho rastu, zlepšili vytváranie pracovných miest a hospodársku a sociálnu odolnosť a aby súčasne realizovali zelenú a digitálnu transformáciu.

Termín na predloženie plánov na podporu obnovy a odolnosti je 30. apríl 2021. EK však vyzýva členské štáty, aby svoje predbežné návrhy plánov predkladali už od 15. októbra 2020. Členské štáty by sa mali čo najskôr zapojiť do rozsiahleho politického dialógu, a to aj so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami, s cieľom vypracovať plány na podporu obnovy a odolnosti, pričom sa vyzývajú, aby intenzívne komunikovali s pracovnou skupinou Európskej komisie s cieľom prediskutovať svoje návrhy týchto plánov.

Komisia zverejnila aj podrobné usmernenia pre členské krajiny, ako čo najlepšie prezentovať plány na podporu obnovy a odolnosti spolu so štandardným vzorom týchto plánov. Zároveň uvádza príklady projektov, ktoré by mohli napomôcť zelenej a digitálnej transformácií.

Viac informácií nájdete tu:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: Ďalšie kroky Komisie v rámci ročnej stratégie udržateľného rastu 2021 smerom k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v hodnote 672,5 miliardy EUR

Oznámenie: Ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021

Pracovný dokument útvarov Komisie: Usmernenie pre členské štáty k plánom podpory obnovy a odolnosti

Pracovný dokument útvarov Komisie: Návrh vzoru plánov na podporu obnovy a odolnosti

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – prideľovanie grantov

Európsky semester

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.