Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nové európske ciele v rámci agendy digitálnej dekády

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Komisia uverejnila odporúčanie, v ktorom členské štáty vyzvala, aby zintenzívnili investície do infraštruktúry vysokokapacitnej širokopásmovej pripojiteľnosti vrátane 5G. Ide o najdôležitejší predpoklad digitálnej transformácie a základný pilier obnovy. Včasné zavedenie sietí 5G v budúcich rokoch prinesie výrazné hospodárske príležitosti, pretože technológia 5G je kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti Európy, jej udržateľnosti, ako aj budúcich digitálnych služieb.

Odporúčanie vychádza aj zo smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie. Na podporu zavádzania vysokorýchlostných sietí sa v nej stanovuje znižovanie nákladov naň. Dosiahnuť sa má harmonizovanými opatreniami, ktoré zaručia, že prevádzkovatelia sietí a operátori sa môžu deliť o infraštruktúru, môžu koordinovať stavebné práce a získavať potrebné povolenia na zavádzanie. Odporúčanie zahŕňa výzvu členským štátom, aby do 20. decembra 2020 určili najlepšie postupy pre súbor nástrojov a podelili sa o ne. Do 30. marca 2021 by sa mali dohodnúť na zozname najlepších postupov.

Ako Komisia vo februári oznámila vo svojej stratégii „Formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, plánuje v tejto oblasti dva ďalšie kroky:

Súčasne Komisia dnes navrhla nové nariadenie o spoločnom podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku. Zámerom je udržať a rozvinúť vedúcu pozíciu Európy v supervýkonných výpočtových technológiách v prospech celej digitálnej stratégie a celosvetovej konkurencieschopnosti Únie. Bude podporovať výskumné a inovačné činnosti v oblasti nových superpočítačových technológií, systémov a produktov, ako aj rozvíjať potrebné zručnosti na využívanie infraštruktúry a formovať základ pre ekosystém svetovej úrovne v Európe. Týmto návrhom by sa umožnili investície vo výške 8 miliárd eur do ďalšej generácie superpočítačov, čo v porovnaní so súčasnosťou predstavuje podstatne vyšší rozpočet. V nadväznosti na európsky úspech v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky ďalšej generácie zohrá superpočítanie kľúčovú úlohu na ceste k obnove Európy. Považuje sa za strategickú investičnú prioritu a podporí celú digitálnu stratégiu, od analýzy veľkých dát a umelej inteligencie až po cloudové technológie a kybernetickú bezpečnosť.

Podrobnosti:

Tlačová správa: Pripojiteľnosť k rýchlym sieťam

Otázky a odpovede

Prehľad odporúčania o pripojiteľnosti

Odporúčanie o pripojiteľnosti

Tlačová správa: Ciele v oblasti superpočítačov

Správa o stave Únie

Tlačová správa o hlavných iniciatívach v správe o stave Únie 2020

Osobitná webová stránka venovaná správe o stave Únie 2020

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.