Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Boj proti rakovine: lepšia ochrana pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rakovinou dnes Komisia navrhla ďalšie obmedzenie vystavenia sa karcinogénnym chemikáliám. Táto, už štvrtá, revízia smernice o karcinogénoch a mutagénoch stanovuje nové alebo revidované limitné hodnoty troch látok: akrylonitril, zlúčeniny niklu a benzén. Podľa odhadov bude vďaka novým pravidlám lepšie chránených vyše 1,1 milióna pracovníkov v rôznych sektoroch. Dnešný návrh je prvou iniciatívou záväzku Komisie bojovať proti rakovine v rámci pripravovaného európskeho plánu na boj proti rakovine.

Smernica o karcinogénoch a mutagénoch sa pravidelne aktualizuje na základe nových vedeckých dôkazov a technických údajov. V troch predošlých aktualizáciách sa riešilo vystavenie pracovníkov 26 chemikáliám. Dnešný návrh pridáva akrylonitril, zlúčeniny niklu a benzén medzi nové alebo revidované expozičné limity v pracovnom prostredí. Predíde sa tak prípadom rakoviny a iných závažných chorôb z povolania, zlepší sa zdravie i kvalita života pracovníkov. Na druhej strane, podnikom sa znížia náklady vyplývajúce z absencií a platieb v rámci poistenia.

Komisia sa zaviazala zintenzívniť boj proti rakovine a do konca roka 2020 predstaví európsky plán na boj proti rakovine. Ten podporí členské štáty pri zlepšovaní prevencie, diagnostiky, liečby a riešenia rakoviny v EÚ a zmierni nerovnosti v otázkach zdravia v rámci členských štátoch i medzi nimi. Komisia sa vo svojom oznámení s názvom „Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie“ už zaviazala preskúmať stratégiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) s cieľom riešiť okrem iného expozíciu nebezpečným látkam v záujme zachovania prísnych európskych noriem v oblasti BOZP.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Návrh Komisie na štvrtú revíziu smernice o karcinogénoch a mutagénoch.

Otázky a odpovede: Boj proti rakovine: Komisia navrhuje lepšiu ochranu pracovníkov

Nicolas Schmit na Twitteri

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.