Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konzultácie s členskými štátmi o návrhu na predĺženie platnosti a úpravu dočasného rámca štátnej pomoci

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes zaslala na konzultáciu členským štátom návrh na predĺženie platnosti dočasného rámca štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu (prijatého 19. marca 2020) do 30. júna 2021 a rozšírenie rozsahu jeho pôsobnosti. Súčasný rámec je platný do 31. decembra 2020.

Komisia navrhuje predĺžiť dočasný rámec pri zachovaní súčasných stropov v existujúcich ustanoveniach (vrátane pomoci s likviditou) o ďalších šesť mesiacov. Cieľom je umožniť členským štátom podporiť podniky v čase krízy, zvlášť tam, kde ešte potreba či schopnosť pomoci z dočasného rámca nebola plne využitá a pri tom dbať na dodržiavanie rovnakých podmienok. Navrhuje aj rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca tak, aby zohľadňoval pretrvávajúce hospodárske neistoty, ako aj potreby podnikov s výrazným poklesom obratu a umožňoval členským štátom finančne prispieť na fixné náklady podnikov, ktoré ich nedokážu pokryť z vlastných príjmov. A nakoniec prispôsobiť podmienky rekapitalizačných opatrení v zmysle dočasného rámca, zvlášť pokiaľ ide o možnosť štátu vystúpiť z podnikov, v ktorých bol pred rekapitalizáciou existujúcim akcionárom. Navrhované zmeny by štátu umožnili vystúpiť z kapitálovej účasti v týchto podnikoch cestou nezávislého ocenenia a neohroziť tak záruky zachovania efektívnej hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Členské štáty teraz môžu návrh Komisie pripomienkovať.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.