Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komisia schválila akvizíciu podniku CME spoločnosťou PPF

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže v Európskom hospodárskom priestore (EHP). PPF aj CME pôsobia v oblasti nákupu športových vysielacích práv v Česku a na Slovensku a v oblasti predaja reklamného priestoru v Česku. Zároveň obidve spoločnosti pôsobia na odlišných úrovniach televízneho hodnotového reťazca. Spoločnosť CME je aktívna najmä ako veľkoobchodný dodávateľ televíznych kanálov vo viacerých členských štátoch, zatiaľ čo PPF ponúka maloobchodné audio-vizuálne a telekomunikačné služby v Bulharsku, Česku a na Slovensku.

Komisia počas prešetrovania získala spätnú väzbu od veľkého počtu zákazníkov a konkurentov. Na základe prieskumu trhu dospela k záveru, že oznámená transakcia neovplyvní pozíciu spoločností na príslušných trhoch. Tieto spoločnosti totiž vo všeobecnosti nie sú konkurentmi pri nákupe rovnakých športových práv a existujúci podiel PPF na trhu by sa v dôsledku transakcie zvýšil len v obmedzenej miere. Podobne aj činnosti PPF predstavujú zanedbateľný podiel a pozíciu CME na trhu predaja reklamného priestoru v Česku by významne neposilnili. Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže v EHP, a vec bezpodmienečne schválila. Ďalšie informácie budú dostupné na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži, a to vo verejnom registri vecí pod číslom veci M.9669.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.