Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komisia predstavuje kľúčové kroky k účinným stratégiám očkovania a zavádzania vakcín

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Komisia sa preto snaží zabezpečiť prístup k bezpečným očkovacím látkam v Európe, pričom presadzuje koordinovaný postup v otázkach očkovacích stratégií pri zavádzaní vakcín. Európska komisia dnes predstavila kľúčové body, ktoré majú členské štáty zohľadniť vo svojich stratégiách očkovania proti COVID-19 s cieľom pripraviť EÚ a jej občanov na to, že bude k dispozícii bezpečná a účinná očkovacia látka, ako aj na výber prioritných skupín, ktoré by mali byť očkované ako prvé. Od členských krajín sa očakáva, že zaručia:

Všetky členské štáty budú mať v závislosti od počtu obyvateľov prístup k vakcínam proti COVID-19 v rovnakom čase. Celkový počet dávok očkovacej látky bude v úvodných štádiách zavádzania obmedzený. V oznámení sa preto uvádzajú príklady prioritných skupín, ktorým by mali krajiny zabezpečiť prístup k vakcíne. EÚ musí aj naďalej pokračovať v zmierňovaní prenosu vírusu. To sa dá dosiahnuť ochranou zraniteľných skupín a zabezpečením, aby občania dodržiavali preventívne opatrenia. Európa prechádza do ďalšej fázy pandémie COVID-19, preto je teraz oveľa dôležitejšie, aby krajiny dodržiavali spoločné stratégie a postupy v oblasti očkovania. Na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 2. októbra členské štáty vyzvali Radu a Komisiu, aby ešte viac zintenzívnili celkovú koordináciu a úsilie na vývoji a distribúcii očkovacích látok na úrovni EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o pripravenosti na stratégie očkovania proti pandémii COVID-19 a zavedení vakcín

Koronavírus: na ceste k spoločnej očkovacej stratégii

Informačný prehľad o reakcii EÚ na koronavírus

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.