Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komisia navrhuje nový centrálny elektronický priečinok na modernizáciu a zefektívnenie colných kontrol, uľahčenie obchodu a zlepšenie spolupráce

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Informácie vyžadované pri dovoze alebo vývoze tovaru tak bude treba predložiť len raz. Centrálny elektronický priečinok EÚ pre colníctvo má skvalitniť spoluprácu a koordináciu medzi jednotlivými orgánmi, aby sa zjednodušilo automatické overovanie necolných formalít, pokiaľ ide o vstup tovaru do EÚ alebo výstup tovaru z EÚ. Cieľom centrálneho elektronického priečinka je zdigitalizovať a zefektívniť procesy tak, aby podniky už nemuseli predkladať doklady viacerým rôznym orgánom cez jednotlivé portály. Začína sa ambiciózny projekt modernizácie hraničných kontrol v nadchádzajúcom desaťročí, ktorého cieľom je:

·       uľahčiť obchod,

·       zlepšiť kontroly bezpečnosti a dodržiavania predpisov,

·       znížiť administratívnu záťaž pre spoločnosti.

Colná únia každoročne uľahčí obchod s tovarom v hodnote presahujúcej 3,5 bilióna EUR. Efektívne colné konanie a kontroly sú nevyhnutnou podmienkou pre nerušený priebeh obchodu, ale aj pre ochranu občanov, podnikov a životného prostredia EÚ. Kríza spôsobená koronavírusom ukázala, aké dôležité je mať pružné, ale spoľahlivé colné postupy. Dnešný návrh je prvým krokom k vytvoreniu digitálneho rámca, ktorý skvalitní spoluprácu všetkých pohraničných orgánov. Centrálny elektronický priečinok umožní, aby podniky a obchodníci mohli poskytnúť údaje na jednom portáli v konkrétnom členskom štáte, čím sa zníži duplicita, potrebný čas aj náklady. Colné konanie bude prebiehať plne koordinovane a na úrovni EÚ a získame jasnejší prehľad o tom, aké tovary vstupujú do EÚ alebo ju opúšťajú. Tento ambiciózny projekt si vyžiada značné investície na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. Komisia bude podporovať členské štáty pri tejto príprave vždy, keď to bude možné, a to aj prostredníctvom financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Prehľad

Návrh týkajúci sa centrálneho elektronického priečinka

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.