Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európska zdravotná únia: lepšia pripravenosť a reakcia Európy na krízy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Komisia predložila súbor návrhov na upevnenie rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosť, na prepracovanie existujúceho právneho rámca pre závažné cezhraničné ohrozenia zdravia, ako aj na posilnenie úlohy kľúčových agentúr EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie na krízy.  Na zintenzívnenie boja proti pandémii COVID-19 a budúcim núdzovým zdravotným situáciám je potrebná väčšia koordinácia na úrovni EÚ. Zabezpečí sa tak lepšia pripravenosť a reakcia v prípade zdravotnej krízy.

Čo sa týka agentúr, pandémia COVID-19 ukázala treba posilniť mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA), ak majú lepšie chrániť občanov EÚ a riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia. Komisia dnes takisto stanovuje hlavné prvky budúceho Úradu pre riadenie reakcií na núdzové zdravotné situácie (Health Emergency Response Authority – HERA), ktorý sa má navrhnúť do konca roka 2021.

Komisia dnes navrhuje nové nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorých ciele sú:

Podrobnosti:

Tlačová správa

Webová stránka o európskej zdravotnej únii

Otázky a odpovede

Informačný prehľad – Európska zdravotná únia – spoločné riešenie zdravotných kríz

Informačný prehľad – Európska zdravotná únia – úloha agentúr

Oznámenie: Budovanie európskej zdravotnej únie: pripravenosť a odolnosť

Návrh nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia

Návrh na rozšírenie mandátu Európskej agentúry pre lieky

Návrh na rozšírenie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2023 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.