Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rozpočet EÚ: EK víta dohodu o balíku v objeme 1,8 bilióna eur, ktorý pomôže vybudovať zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Tento balík má celkovú hodnotu 1,8 bilióna eur a po prijatí by predstavoval najväčší balík, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Pomôže prebudovať Európu po pandémii COVID-19 tak, aby bola zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy. Dnes podpísané nariadenie o dlhodobom rozpočte a medziinštitucionálna dohoda sa teraz musia formálne prijať v Európskom parlamente a Rade.  Súbežne s tým musí pokračovať práca na konečnom prijatí všetkých ostatných prvkov balíka, napríklad odvetvových právnych predpisov a rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Komisia je naďalej plne odhodlaná zapájať sa do tohto procesu.

Hlavné prvky kompromisu:

Podrobnosti:

Tlačová správa

Prehľad

Webová stránka o VFR

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.