Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Slovensko sa zapojilo do projektu na skvalitnenie mediálneho vzdelania európskych žiakov a študentov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Bratislava

V prvej – hodnotiacej fáze projektu žiaci a študenti vyplnia interaktívne dotazníky zamerané na ich schopnosť rozlíšiť spoľahlivé informácie, zistiť skryté záujmy v zdrojoch informácií, identifikovať stereotypy a správať sa zodpovedne v oblasti dodržiavania autorských práv. Dotazník sa tiež zameria na hodnotenie schopností účastníkov vedieť sa zrozumiteľne vyjadrovať. Prvá fáza sa uskutoční vo februári a marci 2021. Druhá fáza projektu sa zameria na vytvorenie interaktívnych vzdelávacích materiálov na odstránenie zistených nedostatkov. Program bude umiestnený na internetovej stránke s voľným prístupom, aby ho učitelia v rámci vzdelávania žiakov a študentov v tejto oblasti mohli využívať.

EduMediaTest je jedným z piatich víťazov poslednej výzvy na získanie finančných prostriedkov od Európskej komisie v rámci programu Mediálna gramotnosť pre všetkých. V rámci tohto programu si Európska komisia kladie za cieľ bojovať proti dezinformáciám a pomôcť občanom kriticky spracovať informácie a obsah, ktoré sa k ním dostávajú prostredníctvom sociálnych sietí. Termín na predloženie interaktívneho programu Európskej komisii je September 2021. Európska komisia ho následne sprístupní inštitúciám v členských štátoch EÚ, za účelom zlepšenia mediálneho povedomia a zručností medzi občanmi Európskej Únie. Projekt koordinuje Katalánska audiovizuálna rada (CAC) v spolupráci s Fakultou komunikačných technológií Univerzity Pompeu Fabra. Okrem Rady pre vysielanie a retransmisiu sa ho zúčastnia partneri z Francúzska, Chorvátska, Portugalska, Grécka a Írska.

Tlačovú správa (.pdf)

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.