Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Akčný plán pre rodovú rovnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Pokrok v tejto oblasti je nerovnomerný a žiadna krajina vo svete nespeje k tomu, aby do roku 2030 dosiahla rodovú rovnosť a posilnila postavenie všetkých žien a dievčat. Navyše aj zdravotné a sociálno-ekonomické dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zasahujú nepomerne viac ženy a dievčatá, ktorých miera chudoby by mohla stúpnuť až o 9,1 %.

Dnes predložený plán poskytuje Únii politický rámec s piatimi akčnými piliermi, ktorý má pomôcť urýchliť napredovanie k plneniu medzinárodných záväzkov. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Spoločné oznámenie – Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť (GAP) III

Prehľad

Videoprezentácia

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2023 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.