Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vakcíny a testovacie súpravy oslobodené od DPH

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Tieto nové pravidlá sa zakladajú na návrhu Komisie z 28. októbra (v rámci oznámenia Komisie o ďalších opatreniach v reakcii na COVID-19) a všetky členské štáty ich prijali jednomyseľne. Cieľom je zabezpečiť jednoduchší a lacnejší prístup k nástrojom na prevenciu, diagnostiku a liečbu COVID-19.

Vďaka týmto opatreniam budú môcť krajiny EÚ zaviesť dočasné oslobodenie od DPH pre vakcíny a testovacie súpravy, ktoré sa predávajú nemocniciam, lekárom a jednotlivcom, ako aj pre úzko súvisiace služby. Momentálne môžu členské štáty uplatňovať znížené, ale nie nulové, sadzby DPH na predaj vakcín, pričom znížené sadzby sa nevzťahujú na testovacie súpravy. Podľa zmenenej smernice budú môcť členské štáty uplatňovať znížené alebo nulové sadzby na vakcíny aj na testovacie súpravy, ak sa tak rozhodnú. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.