Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Správa o bezpečnostnej únii: zachovanie dynamiky vykonávania kľúčových iniciatív

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

V správe sa zdôrazňujú opatrenia prijaté na úrovni EÚ v rámci štyroch hlavných priorít: nadčasové bezpečnostné prostredie; riešenie vyvíjajúcich sa hrozieb; ochrana Európanov pred terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou a pevný európsky bezpečnostný ekosystém. Správa zoširoka rozoberá bezpečnostnú politiku, pričom sa venuje napríklad zlepšovaniu zručností, zvyšovaniu informovanosti či vzdelávaniu v súlade s celospoločenským konceptom tejto novej stratégie. Jej hlavnou témou je vykonávanie schválených rozhodnutí, čo si vyžaduje nepretržité politické a operačné úsilie inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov.

Podrobnosti :
Tlačová správa
Prvá správa o pokroku v súvislosti so Stratégiou EÚ pre bezpečnostnú úniu
Informačný prehľad: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu, prvá správa o pokroku
Webové sídlo: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.