Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Hodnotiaca tabuľka digitálnych zručností ukazuje menšiu pravdepodobnosť zamestnania a zručností európskych žien v oblasti IKT

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Ženy viedli inovácie, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj digitálnych technológií – od počítačových algoritmov až po programovanie. V porovnaní s mužmi je však stále menej pravdepodobné, že budú mať odborné digitálne zručnosti a získajú prácu v tejto oblasti. Keď sa pozrieme iba na základné digitálne zručnosti, rozdiel medzi mužmi a ženami sa zmenšil z 10,5 % v roku 2015 na 7,7 % v roku 2019.

Z nových údajov vyplýva, že jedny z najaktívnejších žien v digitálnom hospodárstve pôsobia vo Fínsku, Švédsku, Dánsku a Holandsku. Naopak, ženy v Bulharsku, Rumunsku, Grécku a Taliansku sa najmenej pravdepodobne zapoja do digitálneho hospodárstva, a to buď kvôli situácii v oblasti zamestnanosti,  používaniu internetu alebo svojim zručnostiam. Cieľom Európskej komisie je riešiť tieto nedostatky aj prostredníctvom päťročného akčného plánu, ktorý bol predstavený v rámci Európskeho programu v oblasti zručností.

Táto hodnotiaca tabuľka je nástrojom na meranie zastúpenia žien v digitálnom hospodárstve. Hodnotiaca tabuľka ako súčasť Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) hodnotí výkonnosť členských štátov v oblastiach používania internetu, zručností používateľov internetu, ako aj odborných zručností a zamestnanosti na základe 12 ukazovateľov.

Podrobnosti:
Viac informácií

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.