Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Bezpečnejšie tetovania a trvalý make-up

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Nové obmedzenia, prijaté na základe právnych predpisov o chemikáliách, zabezpečia dostupnosť bezpečných farieb pre všetkých občanov EÚ bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa nechajú tetovať. Toxické chemikálie nájdené v tetovacích farbách môžu spôsobovať alergie, kožné problémy ale aj ďalšie škodlivé účinky na zdravie, napríklad rakovinu.

Keďže tetovanie je v Európe čoraz obľúbenejšie, prioritou Komisie je ochrana zdravia obyvateľov. Nové pravidlá zahŕňajú maximálne koncentračné limity stanovené buď pre skupiny látok, alebo pre jednotlivé látky. Ich cieľom je harmonizovať doteraz odlišné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa obmedzovania chemických látok vo farbách.

Nové pravidlá sa začnú uplatňovať po 12-mesačnej prechodnej fáze. Po nej sa tetovacie farby a trvalé líčidlá, ktoré obsahujú látky uvedené v množstvách prekračujúcich stanovené limity, už nesmú uvádzať na trh a používať v EÚ.

Podrobnosti:

Viac informácií

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.