Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Erasmus+ a Európsky zbor solidarity: investície pre budúce európske generácie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Vyplýva z nej, že tento program naplno dosiahol svoje ciele na daný rok.  Celkový rozpočet na program Erasmus+ sa každým rokom zvyšuje. V roku 2019 dosiahol výšku 3,37 miliardy eur – o 547 miliónov eur viac ako v roku 2018, čo predstavuje nárast o 20 %. Vďaka tomuto rozpočtu sa prostredníctvom programu Erasmus+ podarilo podporiť takmer 940 000 zahraničných vzdelávacích skúseností a poskytnúť finančné. 

Údaje  za Slovensko: https://ec.europa.eu/assets/eac/factsheets/factsheet-sk-2019_en.html

Komisia dnes okrem toho uverejnila aj prvú správu o programe Európsky zbor solidarity, ktorý sa spustil v októbri 2018. Ide o prvý program EÚ, ktorý je plne zameraný na podporu zapojenia mladých ľudí do činností v oblasti solidarity. V prvých 15 mesiacoch svojej existencie poskytol tento zbor podporu 3 750 projektom, pričom viac ako 27 000 mladým ľuďom ponúkol možnosť zúčastniť sa na individuálnom alebo tímovom dobrovoľníctve, stážach alebo pracovných činnostiach.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Erasmus+: otázky a odpovede

Erasmus+: výročná správa s prehľadmi jednotlivých krajín

Správa o Európskom zbore solidarity

Európsky zbor solidarity: otázky a odpovede

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.