Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zelená dohoda: Nové pravidlá EÚ týkajúce sa obmedzenia dovozu a vývozu plastového odpadu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Tieto nové pravidlá zakazujú vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, s výnimkou čistého plastového odpadu odosielaného na recykláciu. Vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín OECD a dovoz do EÚ bude prísnejší.

V poslednom desaťročí sa zvýšil nekontrolovaný obchod s plastovým odpadom, čo poškodzuje životné prostredie aj verejné zdravie. Nové pravidlá by mali ukončiť vývoz problematických plastových odpadov do tretích krajín, ktoré často nemajú kapacity a normy na udržateľné nakladanie s odpadom. Je to aj kľúčový záväzok európskej zelenej dohody, ako aj nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo.

Dnešné rozhodnutie zároveň prispieva k stratégii EÚ pre plasty, ktorej cieľom je znížiť množstvo plastového odpadu a podporiť lepšie triedenie a recykláciu. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2021.

Podrobnosti:

Viac informácií

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.