Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

100 slov o budúcnosti Európy - Literárna súťaž - Termín podávania prihlášok je predĺžený!

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Košice

„Chcem, aby Európania budovali budúcnosť našej Únie. V stanovovaní našich priorít a našej úrovne ambícií by mali by zohrávať vedúcu úlohu. Želám si, aby občania vyjadrili svoj názor na konferencii o budúcnosti Európy, ktorá sa začne v roku 2020 a bude trvať dva roky. Konferenciou by sa ako rovnocenní partneri mali spojiť občania, a to najmä mladí ľudia v silnejšom zastúpení, občianska spoločnosť a európske inštitúcie.“

Ursula von der Leyen: Ambicióznejšia Únia - Môj plán pre Európu

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje literárnu súťaž na tému „100 slov o budúcnosti Európy“.

Proces definovania budúcich priorít Únie by mal byť transparentný, inkluzívny, participatívny a vyvážený, mal by prebiehať zdola, teda na základe požiadaviek obyvateľov s rôznym zázemím a zo všetkých kútov EÚ, a mal by zohľadniť aj postoje občianskej spoločnosti.

Cieľom súťaže je spoznať myšlienky a dojmy občanov Slovenskej republiky na túto tému.

Súťaž má 3 pravidlá:

  1. povedzte nám príbeh,
  2. nech je príbeh o budúcnosti Európy,
  3. na vyjadrenie svojich myšlienok, dojmov použite maximálne 100 slov.

Podmienky súťaže:

Najlepšie texty odmeníme vecnými cenami.

Hlavná cena: Elektrická kolobežka

Pre zaradenie do súťaže bude rozhodujúci dátum prijatia textu.

Prílohy:

Štatút súťaže (.pdf)

Prihláška do súťaže (.pdf)

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.