Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Podľa prieskumu má Konferencia o budúcnosti Európy podporu na celom kontinente

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Tieto výsledky ukazuje prieskum Eurobarometra, ktorý vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prieskum uverejnili Európsky parlament a Európska komisia v predvečer podpisu spoločného vyhlásenia ku Konferencii o budúcnosti Európy. Jej cieľom je vytvoriť nový verejný priestor na diskusiu.

Za najlepší spôsob ako zabezpečiť, že hlasy Európanov budú vypočuté považujú respondenti zo všetkých členských štátov, s výnimkou Slovenska, najmä účasť na európskych voľbách. Slováci v prieskume ako jediní preferovali petície. 7 z 10 opýtaných Slovákov však vidí pozitívny dopad, ktorý bude mať usporiadanie Konferencie o budúcnosti Európy na demokraciu v EÚ. Polovica opýtaných Slovákov si myslí, že na týchto diskusiách by sa mali podieľať najmä mladí ľudia, ale i národné vlády, akademici, vedci a odborníci, pričom 4 z desiatich by bolo ochotných priamo sa zapojiť do diskusie. Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že podľa respondentov by mala byť oblasť posilnenia európskej politiky v oblasti zdravia najväčšou prioritou Únie. Ďalšou prioritou by mali byť investície do liečby a vakcíny proti COVID-19 alebo vytvorenie komplexnej stratégie EÚ na riešenie podobných kríz. Za najúčinnejšie opatrenia proti pandémii, respondenti považujú finančnú podporu na udržanie pracovných miest (EÚ 74 %, SK 73 %) a verejné dotácie podnikom, ktoré sa vinou pandémie dostali do ťažkostí (EÚ 72 %, SK 70 %).

Podrobnosti:

Viac informácií

Tlačová správa

Európsky parlament – Útvar pre Eurobarometer

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.