Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prešovčanka Tereza vyhrala súťaž mladých prekladateľov EÚ "Juvenes Translatores"

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Prešov

Účastníci si pri preklade mohli vybrať ktorúkoľvek kombináciu dvoch úradných jazykov EÚ. Z 552 možných jazykových kombinácií sa začínajúci prekladatelia rozhodli až pre 150 z nich. Téma tohto ročníka „Ako si poradiť v ťažkých časoch – v jednote je sila!“ bola verným obrazom Európy v uplynulom roku. Do celoeurópskej prekladateľskej súťaže sa prihlásilo 55 študentov zo 14 škôl na Slovensku. Spomedzi nich sa víťazkou stala Tereza Kvokačková z Prešova.

Prekladatelia Európskej komisie vybrali 27 víťazov (jeden z každej krajiny EÚ) spomedzi takmer 2 800 účastníkov z celej Európy. Ďalších 248 študentov získalo osobitné uznanie za vynikajúci preklad. Najlepší mladí prekladatelia z celej EÚ budú pozvaní na online slávnostné odovzdávanie cien v piatok 2. júla 2021. Víťazi a ich učitelia sa tiež budú môcť stretnúť s profesionálnym prekladateľom z Európskej komisie a dozvedieť sa viac o preklade a jazykoch. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“) každoročne už od roku 2007. Za tie roky zmenil zážitok zo súťaže život mnohým z jej účastníkov a víťazov. Niektorí sa rozhodli študovať preklad na univerzite, iní sa pridali k prekladateľom Európskej komisie ako stážisti alebo kolegovia.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.