Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Verejné konzultácie o ochrane priemyselných dizajnov a zemepisných označení výrobkov v celej EÚ

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Prvá verejná konzultácia sa týka ochrany priemyselných dizajnov, teda práv, ktoré chránia vzhľad výrobku vyplývajúci z jeho charakteristických znakov, ako je jeho tvar, farby alebo materiály, pred neoprávneným zneužitím. Cieľom verejnej konzultácie je získať názory všetkých, ktorých sa týka ochrana dizajnov v Európe, pokiaľ ide o vybrané otázky. Napríklad, či by sa mali zmeniť pravidlá ochrany náhradných dielov alebo aké sú potenciálne politické možnosti v súvislosti s preskúmaním nariadenia o dizajnoch Spoločenstva (6/2002) a smernice o právnej ochrane dizajnov (98/71/ES).

Druhá verejná konzultácia sa týka ochrany zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov (t. j. remeselných a priemyselných výrobkov) v celej EÚ. Zemepisné označenia sú názvy ako nože Solingen, porcelán Herend, ktoré označujú výrobok ako pochádzajúci zo špecifického miesta, z ktorého vyplývajú jeho osobitné vlastnosti. V prípade takýchto výrobkov má Komisia v úmysle uskutočniť dôkladné posúdenie vplyvu potenciálnych nákladov a prínosov vytvorenia účinného a transparentného systému ochrany zemepisných označení EÚ. Spätnú väzbu získanú v rámci úvodného posúdenia vplyvu dopĺňajú dve komplexné právne a hospodárske štúdie. Cieľom verejnej konzultácie je získať podrobnejšie názory všetkých príslušných zainteresovaných strán na problémy súvisiace okrem iného s existujúcou právnou ochranou zemepisných označení autentických nepoľnohospodárskych výrobkov v rámci vnútorného trhu; na prínosy a riziká opatrení EÚ a na dostupné politické možnosti vrátane kontroly a presadzovania budúceho systému ochrany EÚ takýchto výrobkov. Obe verejné konzultácie budú otvorené do 22. júla 2021.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.