Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Bezpečné znovuotvorenie kultúrnych a kreatívnych odvetví

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Komisia dnes uverejnila usmernenia EÚ, ktorými sa má zaistiť bezpečné obnovenie činností v kultúrnych a kreatívnych odvetviach v celej EÚ. Ich cieľom je ponúknuť koordinovaný prístup v súlade s osobitnými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi podmienkami. Očakáva sa, že sa nimi budú riadiť návrhy a realizácia opatrení a protokolov v krajinách EÚ tak, aby zahŕňali bezpečné opätovné otvorenie, ako aj udržateľné oživenie kultúrnych a kreatívnych odvetví.

Konkrétne sa v usmerneniach odporúčajú tieto opatrenia a protokoly:

Opatrenia na úrovni EÚ dopĺňajú opatrenia prijaté členskými štátmi a odvetviami. Členské štáty sa vyzývajú, aby aj v tejto oblasti v plnej miere využili Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Komisia výrazne zvýšila svoju finančnú podporu kultúrnym a kreatívnym odvetviam – vyčlenila takmer 2,5 miliardy eur z programu Kreatívna Európa a takmer 2 miliardy eur z programu Horizont Európa na kultúrne, kreatívne a inkluzívne projekty v rokoch 2021 - 2027. Na jeseň 2021 Komisia uverejní online príručku o financovaní kultúry z prostriedkov EÚ.

 

Podrobnosti

Tlačová správa

Usmernenia EÚ pre bezpečné obnovenie činností v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Platforma „Creatives Unite“

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.