Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Liečba ochorenia COVID-19: Komisia identifikovala päť sľubných liečebných postupov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Štyrmi z týchto liečebných postupov sú monoklonálne protilátky, ktoré sú predmetom priebežného preskúmania Európskou agentúrou pre lieky.

Ďalším je imunosupresívum, ktoré už má povolenie na uvedenie na trh, a ktoré by sa mohlo rozšíriť tak, aby zahŕňalo aj liečbu pacientov s ochorením COVID-19.

Týchto päť liekov je v pokročilom štádiu vývoja a majú vysoký potenciál patriť medzi 3 nové lieky na liečbu ochorenia COVID-19, ktoré získajú povolenie do októbra 2021, čo je aj cieľ stanovený v stratégii, za predpokladu, že konečné údaje preukážu ich bezpečnosť, kvalitu a účinnosť.

Komisia do októbra vypracuje portfólio najmenej 10 možných liečebných postupov proti ochoreniu COVID-19.

Portfólio prispeje k cieľu, ktorým je povolenie najmenej troch nových liečebných postupov do októbra a prípadne ďalších dvoch do konca roka.

Európska agentúra pre lieky začne do konca roka 2021 ďalšie priebežné preskúmania sľubných liečebných postupov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: Stratégia v oblasti liečby ochorenia COVID-19 – zoznam 5 potenciálnych liečebných postupov

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.