Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európania a elektronické komunikácie v EÚ

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Komisia uverejnila výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometra o elektronických komunikáciách v EÚ. Prieskum prebiehal od novembra do decembra 2020 a od februára do marca 2021.

Z prieskumu vyplýva, že takmer všetci Európania vlastnia mobilné telefóny (EÚ: 96 % respondentov, SK: 97 %). Pevnú linku majú v domácnostiach najmä obyvatelia západných a južných regiónov EÚ (EÚ priemer: 53 %), na Slovensku sa k vlastníctvu pevnej linky prihlásilo len 16 % opýtaných.

Približne 8 z 10 respondentov v EÚ (82 %) žije v domácnosti s pripojením na internet a na Slovensku je to 85 % opýtaných. Až 81 % Európanov sa v prieskume vyjadrilo, že sú spokojní s kvalitou rýchlosti sťahovania (SK: 89 %) a 82 % s kvalitou rýchlosti odosielania dát (SK: 88 %). Tieto čísla sú nižšie vo vidieckych oblastiach, kde je spokojných s kvalitou svojho pripojenia 77 % európskych respondentov.

Tretina (33 %) európskych respondentov (SK: 25 %) zaznamenala nižšiu rýchlosť mobilného internetu počas roamingu v inej krajine EÚ v porovnaní s ich domovskou krajinou.

Tento prieskum Eurobarometra sa občanov pýtal aj na vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na ich predplatné internetových služieb a zistilo sa, že 7 % Európanov sa ho rozhodlo zmeniť (SK: 7 %), zatiaľ čo 3 % zmenili aj poskytovateľa internetu (SK: 2 %).

Pokiaľ ide o tiesňovú komunikáciu, 74 % Európanov tvrdí, že v prípade núdze by pri pobyte vo vlastnej krajine volali na číslo 112 (SK: 85 %) a 41 % opýtaných Európanov (65 % Slovákov) by v núdzovej situácii vytočilo číslo 112, ak by sa nachádzali v inej krajine EÚ ako domovskej.

Prieskum Eurobarometra prebehol v kontexte európskeho kódexu elektronickej komunikácie, ktorým sa v roku 2018 aktualizoval regulačný rámec EÚ v oblasti elektronických komunikácií s cieľom rozšíriť práva spotrebiteľov a stimulovať prevádzkovateľov na investície do vyspelých sietí. Viac informácií o výsledkoch a kompletnú správu Eurobarometra nájdete online.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.