Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dezinfekčné roboty do slovenských nemocníc

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Bratislava

Nemocnice v Nitre, Prešove, Trenčíne a Banskej Bystrici tak budú môžu využívať schopnosti týchto robotov vydezinfikovať nemocničnú miestnosť štandardnej veľkosti za 15 minút použitím ultrafialového svetla a dezinfikovať viac ako 18 izieb na jedno nabitie.

Tieto roboty už dostalo alebo čoskoro dostane po vyjadrení záujmu aj 22 ďalších členských štátov.

Cieľom je zabezpečiť sterilné prostredie v nemocniciach bez toho, aby bol personál vystavený zbytočnému riziku. Keďže ide skôr o fyzikálny proces než o proces používajúci chemické dezinfekčné prostriedky, je pre nemocničných pracovníkov bezpečnejší, pretože už nemusia manipulovať s jedovatými, nebezpečnými alebo žieravými chemikáliami, či ich prepravovať alebo skladovať. Upratovací personál ovláda robota diaľkovo prostredníctvom mobilnej aplikácie a dezinfekcia sa začína zvonka miestnosti, takže počas nej nie je v danej miestnosti prítomný žiadny zdravotnícky pracovník.

Zariadenia dodávané dánskou spoločnosťou UVD Robots, ktorá vyhrala núdzové verejné obstarávanie, sú súčasťou úsilia Komisie poskytnúť členským štátom užitočné a potrebné vybavenie na zvládnutie boja proti pandémii. Celkovo je z nástroja núdzovej podpory k dispozícii 12 miliónov eur na nákup 200 robotov.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.