Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pocit osamelosti u Európanov sa od začiatku pandémie zdvojnásobil

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Vychádza to zo správy Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie, ktorá obsahuje najnovšie vedecké poznatky o pocitoch osamelosti a sociálnej izolácie počas pandémie ochorenia Covid-19 a analyzuje poznatky Európskej nadácie na zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound). Tie ukazujú, že pocit osamelosti sa v prvých mesiacoch pandémie zdvojnásobil u ľudí všetkých vekových skupín. V porovnaní s rokom 2016 došlo až k štvornásobnému nárastu osamelosti u mladých vo veku 18 – 35 rokov. 20,5 % respondentov zo Slovenska uviedlo, že sa cítilo osamelo aspoň polovicu času v období od apríla do júla 2020. V roku 2016 pocit osamelosti pociťovalo 7,9 % slovenských respondentov.

Počas pandémie sa zdvojnásobil aj mediálne pokrytie tém súvisiacich s osamelosťou alebo sociálnou izoláciou v celej EÚ. Správa sa zameriava aj na iniciatívy, ktoré sa v desiatich štátoch EÚ zameriavajú  na riešenia pocitu osamelosti. Celkovo je však väčšina iniciatív navrhnutá na miestnej úrovni a len zriedka je súčasťou systematickejších programov. Správa je prvým krokom širšej spolupráce medzi Európskou komisiou a Parlamentom, ktoré budú monitorovať osamelosť v priebehu času v celej Európe.

Podrobnosti:
Správa JRC

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.