Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zdravý životný štýl

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Európska komisia spustila kampaň HealthyLifestyle4All. Cieľom kampane je podporovať zdravý životný štýl všetkých občanov naprieč generáciami a spoločenskými skupinami, pričom konečným zámerom je zlepšiť zdravie a duševnú pohodu Európanov. Táto dvojročná kampaň v sebe spája šport a aktívny životný štýl s politikami týkajúcimi sa zdravia, potravín a iných oblastí a snaží sa zapojiť do diania občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie, štátne, miestne a regionálne orgány a medzinárodné subjekty. Všetci zainteresovaní hodlajú implementovať viacero opatrení, ktorých cieľom je nabádať Európanov, aby viedli aktívnejší život a aby viac dbali na svoje zdravie. Svoje záväzky týkajúce sa konkrétnych opatrení môžu všetky zúčastnené organizácie predložiť prostredníctvom online nástroja Pledge Board. Svoj príspevok už predložili viaceré krajiny a organizácie EÚ, ako napríklad medzinárodný a európsky olympijský výbor, Svetová antidopingová agentúra (WADA), Medzinárodná federácia pre šport v školách, Medzinárodná federácia futbalových zväzov (FIFA), Únia európskych futbalových zväzov (UEFA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), pričom sa očakáva, že mnohé ďalšie subjekty tak čoskoro urobia.

Plánovanými opatreniami sa podporia tri ciele kampane HealthyLifestyle4All:

Podrobnosti:
Tlačová správa

HealthyLifestyle4All

Európsky týždeň športu

Výživa a fyzická aktivita

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.