Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Čo očakávajú Slováci v najbližšom roku?

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Bratislava

Viac ako osem z desiatich Európanov (83 %) tvrdí, že kvalita života v ich regióne je dobrá s tvrdením sa stotožňujú aj respondenti z Bratislavského kraja (89 %) a celkovo obyvatelia Západného Slovenska (81 %). Na východe krajiny tvrdí 46 % obyvateľov, že kvalita života v regióne je zláVyplýva to z prieskumu Eurobarometra, ktorý sa zameral na verejnú mienku v regiónoch EÚ.

Prieskumu sa zúčastnilo 1 207 respondentov z Bratislavského kraja a zo Západného, Stredného a Východného Slovenska. Viac ako sedem z desiatich respondentov z EÚ (71 %) uviedlo, že sú optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť ich regiónu. Slovenskí respondenti boli pesimistickejší a v najbližších dvanástich mesiacoch očakávajú zhoršenie kvality života na Západnom (48 %), Strednom (43 %) i Východnom Slovensku (41 %) a stagnáciu v Bratislavskom kraji (45 %). Odpovede slovenských respondentov sa líšia aj pri identifikácii najzávažnejších problémov, s ktorými sa v regiónoch stretávajú. Nezamestnanosť a hospodárska situácia trápia najmä Východné (62 %) a Stredné Slovensko (47 %) v Bratislavskom kraji patrí medzi problematické oblasti hlavne doprava (42 %). Respondenti zo všetkých slovenských regiónov zhodne zaradili medzi najväčšie problémy aj zdravie (BA 39 %, Z 50 %, S 43 %, V 27 %).

Dôvera v Európsku úniu sa vo všetkých skúmaných častiach Slovenska pohybuje nad polovicou, pričom európsky priemer je 61 % a približne polovica respondentov v regiónoch a 59 % opýtaných z Bratislavského kraja bolo spokojných s opatreniami, ktoré prijala Európska únia na boj proti pandémii koronavírusu. S podobným výsledkom ohodnotili opýtaní zo Slovenska aj efektivitu Európskej zelenej dohody alebo nástroja Next Generation EU. V rámci tohto bleskového prieskumu Eurobarometra sa v 194 regiónoch 27 členských štátov EÚ uskutočnili telefonické rozhovory so 62636 respondentmi.

Podrobnosti:
Výsledky prieskumu

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.