Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komisia navrhuje nové opatrenia na posilnenie európskych kapitálových trhov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Rok po prijatí akčného plánu pre úniu kapitálových trhov (v roku 2020) Komisia plní svoje záväzky a navrhuje opatrenia na posilnenie európskych kapitálových trhov. To pomôže hospodárskej obnove Európy po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, ako aj digitálnej a zelenej transformácii. Komisia okrem toho predložila oznámenie, v ktorom sa uvádzajú opatrenia, ktoré podnikne budúci rok na podporu trhu.

Dnešné návrhy zabezpečia, aby investori mali lepší prístup k údajom o spoločnostiach a obchode. Opatrenia takisto podporia dlhodobé investície a uľahčia cezhraničný predaj investičných fondov a zvýšia bezpečnosť takéhoto predaja. Dnešné návrhy umožnia lepšie prepojiť spoločnosti z EÚ s investormi, zlepšia prístup spoločností k financovaniu, rozšíria investičné príležitosti pre retailových investorov a umožnia ďalšiu integráciu kapitálových trhov EÚ. Na základe opatrení oznámených v akčnom pláne pre úniu kapitálových trhov v roku 2020 bude Komisia v roku 2022 pokračovať viacerými opatreniami z tohto akčného plánu vrátane návrhu o kótovaní, rámca pre otvorené finančníctvo, iniciatívy týkajúcej sa platobnej neschopnosti podnikov a rámca pre finančnú gramotnosť.

Dnes prijaté legislatívne návrhy sú:

Podrobnosti:

Tlačová správa

Informačná stránka REACT-EU

REACT-EU: otázky a odpovede

REACT-EU: sledovanie pokroku v reálnom čase

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.