Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konzultácia pre subjekty pre rovnaké zaobchádzanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Určenie orgánov pre rovnaké zaobchádzanie je povinnosťou členských štátov podľa práva EÚ prostredníctvom súboru smerníc nazvaných „smernice o rovnosti“. Podporujú rovnaké zaobchádzanie poskytovaním nezávislej pomoci obetiam diskriminácie, vedením nezávislých vyšetrovaní, uverejňovaním nezávislých správ a vydávaním odporúčaní. Cieľom konzultácie je informovať o nadchádzajúcom návrhu Komisie o ďalších opatreniach na posilnenie orgánov pre rovnosť, zhromaždiť stanoviská o fungovaní vnútroštátnych orgánov pre rovnosť a ich možných budúcich zlepšeniach. Cielenej konzultácie sa môžete zúčastniť do do 18. marca 2022.

Podrobnosti:

Viac informácií

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.