Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ukrajina: Nová výzva Komisie na podporu štátov, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny a zbavujú sa závislosti na fosílnych palivách z Ruska

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu cez svoj koordinačný orgán. Komisia poskytne podporu po schválení žiadosti. Nástroj technickej podpory je hlavným nástrojom, ktorým Komisia na žiadosť vnútroštátnych orgánov poskytuje technickú podporu pri realizácii reforiem v celej EÚ. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a Plánu obnovy pre Európu

Na základe tejto výzvy môžu členské štáty bezodkladne poslať Komisii žiadosť o technickú podporu na:

Podrobnosti:

Tlačová správa

Webové sídlo venované podpore reforiem

Nástroj technickej podpory

Prehľad reformných projektov členských štátov

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2023 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.