Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Ukrajina: Nová výzva Komisie na podporu štátov, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny a zbavujú sa závislosti na fosílnych palivách z Ruska

Miesto: Brusel

Komisia vyhlásila v rámci Nástroja technickej podpory osobitnú výzvu na podporu členských štátov, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny po ruskom vpáde a zbavujú sa závislosti na fosílnych palivách z Ruska.

Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu cez svoj koordinačný orgán. Komisia poskytne podporu po schválení žiadosti. Nástroj technickej podpory je hlavným nástrojom, ktorým Komisia na žiadosť vnútroštátnych orgánov poskytuje technickú podporu pri realizácii reforiem v celej EÚ. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a Plánu obnovy pre Európu

Na základe tejto výzvy môžu členské štáty bezodkladne poslať Komisii žiadosť o technickú podporu na:

  • budovanie inštitucionálnych a prevádzkových kapacít na prijímanie osôb na úteku pred vojnou na Ukrajine. Ide aj o pomoc vnútroštátnym orgánom v rámci systému dočasnej ochrany, aby sa prispôsobili a rýchlejšie poskytovali prístup k základným službám, ako sú bývanie, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť či pracovné miesta. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.
  • posilnenie sociálnej a hospodárskej integrácie utečencov z Ukrajiny. Napríklad pokiaľ ide o prístup na trh práce, Komisia podporí členské štáty, aby zaviedli štandardný mechanizmus uznávania akademickej kvalifikácie utečencov. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.
  • čo najlepšie využitie dostupných finančných prostriedkov EÚ na zabezpečenie ubytovania pre rodiny alebo deti bez sprievodu. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.
  • zbavenie sa závislosti členských štátov na fosílnych palivách z Ruska. Ide o nájdenie optimálnych reformných opatrení a investícií na vnútroštátnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni v súlade s plánom Komisie REPowerEU. Podporí sa tým diverzifikácia dodávok energie, urýchli sa prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov a zlepší sa energetická efektívnosť. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 24. marca 2022.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Webové sídlo venované podpore reforiem

Nástroj technickej podpory

Prehľad reformných projektov členských štátov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.03.2022 06:00
Upravené: 10.01.2023 11:45